Wat kost een verhuizing?

De kosten van een verhuizing zijn van vele verschillende factoren afhankelijk, zoals:

  • Wat doet u zelf en wat laat u doen? Denk hierbij aan zaken als in- en uitpakken, de- en
  • monteren, schoonmaken, klusjes als schilderijen en lampen ophangen, enzovoort.
  • Wat is de afstand van de oude naar de nieuwe woning?
  • Is het gebruik van een verhuislift noodzakelijk?
  • Hoeveel spullen moeten er worden verhuisd?
  • Is alles gelijkvloers of is er sprake van meerdere verdiepingen op het oude en nieuwe adres?
  • Heeft u bijzondere meubelstukken of kunst in huis?

U bespreekt met SEM Verhuizingen & Transport uw persoonlijke situatie en wensen en ontvangt een duidelijke offerte.

Annuleringskosten:

  • 30 dagen voor verhuisdatum 25%
  • 7 dagen voor verhuisdatum 50-75%
  • Binnen 7 dagen 75-100%

 

 

Verzekering inboedel:

*Uw inboedel/goederen zijn standaard verzekerd met een eigen risico van €250.
*De verhuizer is niet gehouden, doch wel gerechtigd, te onderzoeken of de hem gedane opgaven juist en volledig zijn.

Opzeggen overeenkomst:

*Wanneer vóór of bij de aanbieding van de verhuisgoederen aan de verhuizer omstandigheden aan de zijde van één der partijen zich opdoen of naar voren komen, die haar wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst niet behoefde te kennen, doch die, indien zij haar wel bekend waren geweest, redelijkerwijs voor haar grond hadden opgeleverd de verhuisovereenkomst niet of op andere voorwaarden aan te gaan, is deze wederpartij bevoegd de overeenkomst op te zeggen.

*De opzegging geschiedt door een mondelinge of schriftelijke kennisgeving en de overeenkomst eindigt op het ogenblik van ontvangst daarvan.

*Naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid zijn partijen na opzegging der overeenkomst verplicht elkaar de daardoor geleden schade te vergoeden.